Đầu nén hai cấp - máy biến tần vĩnh từ

Máy Nén Khí Biến Tần Vĩnh Từ 22kw

Video máy nén khí trục vít thường 30HP (22kw)

Video máy nén khí biến tần vĩnh từ 100HP (75kw)

Video Máy Nén Khí Biến Tần Vĩnh 30HP (22kw)

Video Máy Nén Khí Biến Tần Vĩnh Từ 2 Cấp 50HP (37kw)

Video giới thiệu và chạy thử máy nén khí biến tần vĩnh từ tiết kiệm năng lượng 30HP